معرفی روشی جدید در بهینه سازی سیستم های ایمنی)بخش اول:( آنالیز عدم قطعیت و حساسیت سیگنال ها و ست پوینت های تاثیرگذار در حادثه SB-LOCA در نیروگاه اتمی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0