برررسی تاثیرات تعبیه ناحیه مرکزی تهی از سوخت در رآکتورهای دما بالای بسترتوپکی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0