تثبیت زیرکونیوم هیدرو فسفات بر روی بستر زئولیت جهت حذف یون استرانسیوم از محلول آبی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0