بررسی تاثیر غلظت نیترید بور و ضخامت حفاظ بر قدرت حفاظ سازی کامپوزیتهای پلیمری بر پایه پلی اتیلن سنگین

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0