برآورد دوز جذبی ژل MAGIC-f در پرتودرمانی به روش سی تی اسکن نوری و مقایسه با MRI و شبیه سازی مونت کارلو
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (741.92 K)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0