پوشش دهی تنگستن بر روی سطح داخلی لوله استیل با استفاده از روش پلاسمای تخلیه الکتریکی پالسی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0