امکان سنجی و تولید ایزوتوپ زیرکونیوم-90 به روش جداسازی الکترومغناطیسی ایزوتوپها
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (855.72 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0