امکان سنجی استفاده از راکتور مینیاتوری به عنوان چشمه پایدار نوترون جهت کالیبره کردن دزیمتر و آشکارسازهای نوترونی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (590.5 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0