محاسبه دوز با استفاده از تصویر موش به عنوان فانتوم وکسلایز شده به وسیله شبیه سازی GATE

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (579.55 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0