بررسی اثر پرتو گامای چشمه کبالت60 بر ترانزیستور دو قطبی 107BC و 2222N2، ماسفت 740IRF و دیود 460 MUR

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0