بررسی اثر پرتودهی توسط راکتور MNSR و باریکه پروتون دستگاه پلاسمای کانونی بر پارامترCTR اپتوکوپلر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (820.82 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0