مقایسه دز مناسب درمان دستگاه پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک (DBD) بدون گرید و با استفاده از گرید
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1003.44 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0