مقایسه دز مناسب درمان دستگاه پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک (DBD) بدون گرید و با استفاده از گرید

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0