محاسبات مصرف سوخت راکتور کوچک و ماژولار MASLWR با استفاده از کد MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (901.02 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0