تحلیل عملکرد ترکیبات مختلف جهت استفاده به عنوان حفاظ پرتویی راکتور کوچک و ماژولار ABV، با استفاده از کد MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0