تحلیل عملکرد ترکیبات مختلف جهت استفاده به عنوان حفاظ پرتویی راکتور کوچک و ماژولار ABV، با استفاده از کد MCNPX
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (808.74 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0