تحلیل ترمونوترونی قلب رآکتور ماژولار سایز کوچک پیشرفته SMART با استفاده از کدهای COBRA-EN و CITATION-LDI2 ،WIMS-D5
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (639.88 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0