بررسی خواص ترمومکانیکی غلافهای 4-SiC ،Zircaloy و SS304L در یک راکتور کوچک مدولار نوعی و انتخاب غلاف مناسب با ضخامت بهینه
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (586.46 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0