مقایسه تجربی خطی بودن پاسخ دز نانوکامپوزیتهای پلی استایرن-اکسید گرافن (PS/GO) و پلی استایرن-نانو صفحه گرافن (PS/GNP) تحت پرتودهی گاما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0