طراحی مولد فرکانس رادیویی به روش Single ended برای شتابدهنده IRANCYC-10

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1344-INC (R2)
نویسندگان
1کابردپرتوها،دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2دانشگاه صنعتی امیر کبیر
3سازمان انرژی اتمی
4کاربرد پرتوها، مهندسی هسته ای ،شهید بهشتی، تهران ـ ایران
5ژوهشکده فیزیک و شتابگرها، سازمان انرژی اتمی،تهران، ایران
چکیده
در این مقاله، طراحی و شبیه سازی تقویت کننده ی توان برای راه اندازی شتابدهنده سیکلوترون IRANCYC-10 ارائه شده است. با ترکیب سه ماژول از این تقویت کننده می توان به توان 2.5 کیلووات برای راه اندازی تقویت کننده توان اصلی رسید. طراحی با پیکربندی Single-ended در فرکانس MHz 71 موج پیوسته و همچنین با توان خروجی kW 1 انجام شده است. هدف از انتخاب این نوع طراحی، سادگی در ساخت بدون نیاز به بالون، دارا بودن وزن پایین برای ساخت در توان های بالا، مناسب برای تولید انبوه برای ایجاد ایستگاه kW 15 و همچنین مقرون به صرفه بودن می باشد. بهره و بازدهی این تقویت کننده به ترتیب 21.21 و%74 است. در این مقاله انواع تحلیل ها از جمله تحلیل پایداری، تحلیل Load-pull و.. ارائه شده است. همچنین روش هایی برای کاهش سایز تقویت کننده پیشنهاد شده است. با اعمال این روش ها سایز این ماژول از 80 *20 سانتی متر به 30*15 سانتی متر کاهش پیدا کرده است.
کلیدواژه ها
موضوعات