بررسی امکان تعیین چربی شیر با چگالی‌سنج گاما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1336-INC (R1)
نویسندگان
1استاد یار/ پژوهشکده فتونیک و فناوریهای کوانتومی-پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
2استادیار -پژوهشکده فوتونیک وفناوری کوانتومی -پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای -
3مربی/ پژوهشکده فوتونیک و فناوری کوانتومی/پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
چربی‌ها در بسیاری از مواد روزمره همانند فراورده‌های لبنیاتی، گوشت، زرده تخم مرغ، ، و روغن‌ها بطور طبیعی یافت می‌شوند. صنعت غذایی یکی از بزرگترین صنایع در جهان است که تک تک افراد دنیا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با آن در ارتباط می‌باشند. آنچه در این بین اهمیت دارد کیفیت و گزارش میزان دقیق ترکیبات موجود در مواد غذایی است. با استفاده از روش‌های دقیق، متخصصین صنایع غذایی قادر خواهند بود کیفیت محصولات خود را قبل از تولید نهایی تعیین نمایند. رادیومتری گاما یکی از دقیق‌ترین روش‌های اندازه‌گیری محسوب شده و در بسیاری از صنایع برای اندازه‌گیری و پایش برخط کیفیت محصولات استفاده می شود. در این پ‍‍ژوهش از چشمه سزیوم-137در یک طرف نمونه و یک آشکارساز یدور سدیم یک اینچی در طرف دیگر نمونه قرار استفاده شده و نوع نمونه مورد بررسی از شیر کم چرب به شیر پرچرب تغییر داده شده است. نشان داده شده است که با اشتفاده از رادیومتری گاما حداکثر در زمان 50 ثانیه، شیر پر چرب و کم چرب با دقت بسیار بالا از همدیگر قابل تفکیک هستند.
کلیدواژه ها
موضوعات