بهبود کاهش زمان مرده آشکارساز گایگر مولر با استفاده از مدار خاموش‌کننده فعال

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1320-INC (R1)
نویسندگان
1گروه فیزیک/ دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
2پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی تهران
3گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
4پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
زمان مرده طولانی در آشکارساز گایگر مولر باعث از بین رفتن تعداد زیادی شمارش در سیستم‌های اندازه‌گیری تابشی می‌شود. این مشکل با استفاده از مدارهای خاموش‌کننده فعال و غیرفعال قابل کنترل است که بسیار حایز اهمیت می‌باشد .مدارهای خاموش‌کننده فعال مورد استفاده در نمونه آشکارساز گایگر مولر مدل ZP1200GMT توسط دو نرم افزار محاسباتی و آنالیتیکی Ngspice و Kicad به منظور تصحیح و کنترل پارامتر زمان مرده با بهره‌وری بیشتر نسبت به نمونه موجود، طراحی و شبیه سازی شد. به‌عنوان نتیجه کار در این مطالعه با تغییرات مقاومت‌های آند و کاتد آشکارساز گایگر مولر در چهار حالت مختلف در کنار استفاده از سوییچ سریع‌تر، بهترین حالت از بین تعییرات، افزایش مقاومت آند و کاهش مقاومت کاند بود چرا که علاوه بر کاهش ولتاژ شروع، باعث افزایش 120 % زمان شارژ و کاهش 57 % زمان دشارژ پالس مثبت در سیگنال خروجی گردید که نشانگر کاهش 37 % زمان مرده نسبت به نمونه موجود بود.
کلیدواژه ها
موضوعات