بررسی پارامترهای موثر بر استخراج سلنیم در محیط‌های آبی نیتریک اسید با استفاده از استخراج کننده‌ی سیانکس 301

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1309-INC (R1)
نویسندگان
1دانشجو، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه سمنان، صندوق پستی 19111-35131، سمنان- ایران
2عضو هیآت علمی
3عضو هیئت علمی
4پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده
سلنیم یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین عناصر در صنعت و در عین حال بسیار نادر در طبیعت است. عمده کاربردهای آن در ساخت تجهیزات الکترونیکی‌، در رنگ‌دانه‌ها‌، ساخت شیشه‌، در تولید رادیو داروهای هسته‌ای برای تشخیص و درمان است. منبع اصلی تجاری سلنیم، لجن آندی مس پالایشگاه‌های تصفیه‌ی مس است. چندین روش برای پردازش و بازیابی سلنیم از لجن آند استفاده شده است. این‌ها شامل روش‌های هیدرومتالورژی است. در پژوهش حاضر، استخراج مایع‌- مایع (حلالی) برای بازیابی سلنیم از محلول‌های آبی نیتریک اسید بهینه شده است. برای ارزیابی تأثیرات سه متغیر مستقل‌ غلظت نیتریک اسید ‌، غلظت سیانکس 301 و دمای استخراج بر پاسخ درصد استخراج (E%) ، آزمایش‌های طراحی شده با روش سطح پاسخ (RSM) بر پایه‌ی طرح مرکب مرکزی (CCD) اجرا گردید. استخراج سلنیم بهینه شده و در شرایط مطلوب غلظت‌ 1-mol L 75/2 نیتریک اسید، ، غلظت 1-mol L 06/0 سیانکس 301 و دمای استخراج 25 درجه‌ی سانتی‌گراد، درصد استخراج سلنیم بیش از 98 درصد بود.
کلیدواژه ها
موضوعات