جذب زیستی یون پرتوزا از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب زیستی تفاله چای

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1298-INC (R1)
نویسندگان
1دانشکده مهندسی شیمی، نفت، گاز، دانشگاه سمنان، 19111-35131، سمنان‌ـ ایران
2پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
3پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران-ایران
چکیده
در این مطالعه بر روی جذب اورانیوم توسط تفاله چای بررسی انجام شد. اورانیوم گسترده‌ترین آلاینده رادیونوکلئید در سیستم‌های طبیعی است و به دلیل نیمه عمر طولانی، توزیع گسترده و سرطان‌زایی تهدیدی جدی برای سلامت انسان است. جداسازی اورانیوم از محلول‌های آبی با استفاده از روش‌‌های متعددی از جمله استخراج حلالی، الکترودیالیز، تبادل یون، کروماتوگرافی و... صورت می‌‌گیرد. این روش‌‌ها دارای معایبی مانند نیاز به تجهیزات فنی و سیستم‌‌های پایشی، مصرف زیاد انرژی، عدم توجیه اقتصادی، کارایی پایین و... می‌‌باشند. اما جذب زیستی به دلیل مزیت‌های ظرفیت جذب بالا، در دسترس بودن وسیع مواد بیولوژیکی کم هزینه، تقاضای انرژی پایین و... دارای برتری است. پارامترهای pH، دوز جاذب و غلظت اولیه اورانیوم و زمان تماس بررسی شدند. نقاط بهینه برای جذب اورانیوم 4 pH=، دوز جاذب 4/0 گرم و ppm 10 از غلظت اولیه اورانیوم و زمان تماس 60 دقیقه است. نتایج نشان داد که جاذب زیستی تفاله چای، عملکرد مطلوبی برای جذب اورانیم از محلولهای آبی دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات