تاثیر پلاسمای سرد اتمسفری بر افزایش جوانه‌زنی و رشد ساقه‌چه و ریشه‌چه بذر کنجد

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1291-INC (R1)
نویسندگان
1پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای
2دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3عضو هیات علمی پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته اب
چکیده
در این مقاله اثر پلاسمای سرد اتمسفری تولید شده در دستگاه تخلیه سد دی‌الکتریک (DBD ) بر جوانه‌زنی و رشد جوانه‌های بذر کنجد مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. بذرها تحت پلاسماهایی با توان 40، 80 و 120 وات مورد تیمار قرار گرفتند. بذرها به مدت 10 ثانیه در پلاسمای DBD تولید شده با هوا در فشار اتمسفر، قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که درصد جوانه‌زنی از 82.22% به 100% در پلاسمای 80 وات افزایش یافته است. طول ساقه-چه و ریشه‌چه در تیمار پلاسمای 80 وات به ترتیب 44.6% و 67.3% نسبت به شاهد افزایش داشته است. عکس‌های SEM، تغییر مورفولوژی سطح بذر در اثر تیمار با پلاسما را نشان می‌دهند که این تغییرات می‌تواند عامل نفوذ بیشتر آب و اکسیژن به جنین بذر باشد. میزان جذب آب برای بذرهای تیمار شده با پلاسما بعد از 7 ساعت نسبت به شاهد بیش از 20 درصد افزایش یافته است.
کلیدواژه ها
موضوعات