تعیین مشخصات آبشار مربعی‌شده سه-بخشی بهینه با مرحله ورود خوراک در بخش میانی جهت غنی‌سازی ایزوتوپ پایدار 132Xe

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1284-INC (R1)
نویسندگان
1سازمان انژی اتمی
2سازمانانرژی اتمی ایران
3سازمان انرژی اتمی- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای
4سازمان انرژی اتمی
5سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده
در این تحقیق عملکرد آبشار مربعی‌شده سه-بخشی که خوراک به بخش میانی وارد می‌گردد، برای جداسازی ایزوتوپ پایدار 132Xe مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از آبشار مربعی‌شده مقرون به صرفه است زیرا با داشتن اکثر مزیت‌های آبشار ایده‌آل به جهت انعطاف پذیری بالا در طراحی و امکان استفاده از یک زیرساخت جهت غنی سازی، هزینه های زیر ساخت واحد را نیز کاهش می‌دهد. در این تحقیق از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای بهینه‌سازی پارامترهای آبشار مربعی‌شده سه بخشی استفاده شده است و نتایج نشان می‌دهد که این آبشار از قابلیت بسیار بالایی برای جداسازی ایزوتوپ‌های چند جزئی برخوردار است و قادر است ایزوتوپ پایدار میانی 132Xe را با راندمان 92 % تا غنای 85 % غنی نماید. تابع هدف مورد استفاده در این الگوریتم حداکثر نمودن پارامتر دوگروهی (D)، کمینه نمودن خوراک مصرفی (F) و بیشینه نمودن محصول تولیدی ( P or W متناسب با نوع ایزوتوپ) را اغنا می‌کند.
کلید واژه: ایزوتوپ پایدار 132Xe ، آبشار مربعی‌شده سه بخشی ، الگوریتم PSO
کلیدواژه ها
موضوعات