بررسی اثر حفاظتی کامپوزیت نانولیفی پلی وینیل الکل حاوی نانوذرات 3O2Bi بر روی بستر پلی‌استری در برابر پرتو ایکس

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (562.92 K)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1278-INC (R1)
نویسندگان
1هسته ای/ فیزیک/ یزد/ ایران
2بخش هسته ای و دانشکده فیزیک دانشگاه یزد
3بخش شیمی نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
چکیده
پرتو X نوعی از تابش الکترومغناطیسی و جزو پرتوهای یونیزان به‌حساب می‌آید که به‌طور گسترده‌ای در علوم و صنایع مختلف مانند پزشکی کاربرد دارد. با توجه به اثرات مخرب این تابش روی انسان، بحث ساخت مواد محافظ در برابر این پرتو از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش، لایه نانوالیاف پلی وینیل الکل حاوی نانوذرات اکسید بیسموت (3O2Bi) با درصدهای وزنی مختلف (wt% 35 -0) به روش الکترویسی بر روی پارچه پلی‌استری به‌منظور حفاظت در برابر پرتو X ریسیده شدند. قابلیت تضعیف پرتو‌های X در انرژی‌ kV 40 با استفاده از نانوالیاف الکتروریسی پلی وینیل الکل حاوی نانوذرات اکسید بیسموت با درصدهای وزنی مختلف اندازه‌گیری و با هم مقایسه شد. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، توزیع نانوذرات در کامپوزیت لیفی تهیه-شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش درصد وزنی نانوذرات 3O2Bi در نانوالیاف پلیمری الکتروریسی بر روی بستر منسوج، میزان محافظت در برابر پرتو X افزایش می‌یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات