روش های تنظیم دقیق فرکانس رزونانس سیکلوترون 10 مگا الکترون ولت

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1272-INC (R1)
نویسندگان
1دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2دانشگاه صنعتی امیر کبیر
چکیده
در طراحی و ساخت شتابدهنده سیکلوترون، جابجایی فرکانس رزونانسِ ناشی از تلرانس ساخت و مونتاژ و محیط عملکرد و تست امری اجتناب ناپذیر است. از طرفی ممکن است، اختلافی بین مقادیر تست و شبیه سازی وجود داشته باشد که می‌تواند به دلیل ساده سازی‌های انجام شده در شبیه سازی ناحیه مرکزی که حساس به فرکانس است باشد. و یا برخی ساختارهای کوچک همچون اتصالات به بدنه و سوراخ های روی دیواره محفظه خلأ که ممکن است در شبیه سازی ها به طور دقیق مدلسازی نشده و یا نادیده گرفته شده باشند. امکان مغایرت جنس مواد تشکیل دهنده کاواک نیز با آنچه به‌طور ایده‌آل در نظر گرفته شده است نیز از دیگر مواردی است که رخ می‌دهد. مهمترین پارامتری که عوامل بالا بر روی آن تاثیر می‌گذارند، فرکانس رزونانس است، که جابجایی کوچکی در فرکانس رزونانس موجب افزایش تلفات بازگشتی می‌شود و همچنین ذره همزمانی خود را با فرکانس RF از دست می‌دهد، بنابراین برای جبران سازی خطا باید تنظیم دقیق فرکانسی صورت گیرد. یکی از روش‌های تنظیم دقیق فرکانسی در سیکلوترون ها روش خازنی می باشد. در این مقاله به طراحی و شبیه‌سازی چند روش‌ تنظیم دقیق فرکانس رزونانس از طریق تنظیم دقیق خازنی در سیکلوترون 10 مگا الکترون ولت با استفاده از نرم افزار CST MWS پرداخته شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات