غنی‌سازی و تخلیص شیمیایی ایزوتوپ‌ پایدار نئودیمیم-146 (Nd-146) به روش الکترومغناطیسی (EMIS)

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1242-INC (R1)
نویسندگان
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده فیزیک و شتابگرها-گروه پژوهشی پرتوهای یونی
چکیده
نئودیمیم دارای هفت ایزوتوپ طبیعی شامل 5 ایزوتوپ پایدار 148Nd، 146Nd، 145Nd، 143Nd، 142Nd و دو رادیو ایزوتوپ 144Nd و 150Nd با طول عمر بسیار زیاد به ترتیب با فراوانیهای 27/11، 12/17، 8/3، 17/22، 5/73، 23/85 و 5/62 در صد می‌باشد. در این کار تحقیقاتی غنی ‏سازی نئودیمیم- 146 با فراوانی طبیعی 22/17 جهت کاربرد در باتریهای اتمی برای اولین بار در ایران با موفقیت انجام شد. جهت غنی سازی، از ماده اولیه نئودیمیم کلراید آبدار استفاده و پارامترهای الکتریکی برای چشمه‌یونی کالترون و الکترومگنت تعیین گردید. اجزای کلکتور شامل صفحه جلویی، پاکت‌های گرافیتی، غلاف مسی طراحی و ساخته شد و در محل محاسبه شده نصب گردید. سپس ایزوتوپ‌ها در پاکت‌ها جمع‌آوری و مراحل بازیافت شیمیایی از پاکت‌ها و پالایش انجام شد. کنترل کیفی ایزوتوپ‌ها از طریق آنالیز طیف‏سنجی جرمی و آنالیز عنصری انجام و در صد غنای ایزوتوپی و خلوص عنصری نئودیمیم-146 به ترتیب 87/16 درصد و 97/50 درصد اندازه گیری گردید.
کلیدواژه ها
موضوعات