گستره قلمروهای پژوهشی در نقشه دانش سیلیسید اورانیم

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (544.42 K)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1237-INC (R1)
نویسندگان
1عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
2کارشناس کتابخانه سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده
تحقیق و توسعه در زمینه بهبود ایمنی و عملکرد سوخت در راکتورهای آب سبک از برنامه‌های تحقیقاتی روز دنیا است و تحقیقات در زمینه ساخت سوخت‌های مقاوم در برابر حادثه (ATF) و توسعه چرخه‌های سوخت مربوطه (FCRD) ، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین پژوهش‌هایی در زمینه ساخت سوخت‌های جدید اورانیمی نظیر سوخت‌های کاربیدی، نیتریدی و سیلیسیدی انجام شده است. در این میان سوخت‌های سیلیسیدی به لحاظ مزایایی چون چگالی اورانیم بالا و هدایت حرارتی بسیار خوب، به-عنوان یک سوخت قابل اتکا در فعل و انفعالات هسته‌ای برای تولید انرژی و همچنین مقاوم در برابر حوادث مختلف در نظر گرفته می شوند. سیلیسید‌های اورانیم به عنوان سوخت‌های هسته‌ای غیر فلزی مطرح هستند و یا گاهی به‌عنوان به عنوان یک اینترمتالیک به‌شمار می‌آیند. اینگونه سوخت‌ها در رآکتورهای مدرن MTR به عنوان سوخت هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این پژوهش نقشه دانش اینگونه ترکیبات مورد بررسی قرار گرفته است. تا بدین ترتیب بتوان با جمع‌بندی مناسبی از نتایج کلیه پژوهش-های به عمل آمده به تدوین استراتژی، کمک به اخذ تصمیم‌گیری‌های کلان و ترسیم نقشه راه توسعه سوخت هسته‌ای در کشور دست یافت.
کلیدواژه ها
موضوعات