مقاومت ساختاری آلیاژهای Cu0.8 Zr0.2 و Cu0.8 Fe0.2 در برابر تابش نوترون

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1236-INC (R1)
نویسندگان
1فیزیک- دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار
2فیزیک- دانشکده علوم- دانشگاه حکیم سبزواری
3شیمی- دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار
4فیزیک- دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار
چکیده
طراحی مواد هسته‌ای دارای مقاومت بالا برای قرارگیری در برابر نوترون، یک چالش اساسی در مواردی نظیر طراحی ساختمان تأسیسات هسته‌ای و سیستم‌های فضاپیمایی محسوب می‌شود. نوترون می‌تواند سبب تغییر در خصوصیات مکانیکی مواد سازنده‌ی مخزن تحت فشار رآکتور و همچنین سبب اختلال در عملکرد زیرسیستم‌های الکترونیکی فضاپیما گردد. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از روش NRT، به بررسی میزان خسارت‌های تولید شده در سه ساختار خالص مس، زیرکونیوم و آهن پرداخته؛ سپس از دو عنصر زیرکونیوم و آهن به عنوان ناخالصی برای طراحی آلیاژهای مس‌ -‌ زیرکونیوم و مس - آهن استفاده شده اشت. نتایج شبیه‌سازی دینامیک ملکولی نشان می‌دهد که مقاومت ساختاری آلیاژ مس – آهن در برابر تابش نوترون، بیشتر از مس - زیرکونیوم است. نتایج نشان می‌دهند که علی‌رغم قدرت توقف خوب دو آلیاژ برای PKA، آلیاژ مس - آهن نسبت به مس – زیرکونیوم، گزینه‌ی مناسب‌تری برای مقاومت در برابر تابش محسوب می‌شود. زیرا با حرکت PKA درون آلیاژ مس – زیرکونیوم و ایجاد خسارت‌های ساختاری، به‌دلیل کاهش بازده استرس‌های موجود در زیرکونیوم، این رفتار بر کل ساختار تأثیر گذاشته و قدرت بازآرایی مجدد را از ساختار می‌گیرد که این امر درنهایت سبب عدم مقاومت آلیاژ مس - زیرکونیوم در برابر تابش می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات