بهینه سازی پارامترهای هندسی و عملیاتی پمپ مولکولار ماشین سانتریفیوژ با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1216-INC (R1)
نویسندگان
1تهران-سازمان انرژی اتمی-شرکت فناوری های پیشرفته ایران
2سازمانانرژی اتمی ایران
3سازمان انرژی اتمی ایران
4سازمان انرژی اتمی- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای
5شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی :5931-143995، تهران- ایران
چکیده
پمپ مولکولار قطعه ثابت در فضای خارجی روتور یک سانتریفیوژ می‌باشد. پمپ مولکولار دارای شیارهایی است که وقتی ذرات در حال حرکت با آن برخورد می‌کنند با توجه به جهت شیارها، به صورتی منحرف می‌شوند که مجدداً به درون روتور برمی‌گردند. حفظ خلأ در فضای بین روتور و بدنه، در حین فرایند گازدهی و غنی سازی حائز اهمیت است. به همین دلیل قطعه‌ای به نام پمپ مولکولار روی قسمت بالایی بدنه متصل می‌شود. یکی از روش های تحلیل جریان گاز درون پمپ مولکولار، حل معادلات جریان با روش سیکافوس و همکارانش می‌باشد که با توجه به کاهش زمان محاسبات، بسیار مفید می‌باشد. در بهنیه سازی پمپ مولکولار، هدف عبارت است از حداقل نمودن فشار در پایین پمپ که این امر متاثر از بهینه نمودن مجموعه ای از پارامترهای عملیاتی و هندسی پمپ می‌باشد. در این مقاله برای بهینه کردن مهمترین پارامترهای هندسی و عملیاتی پمپ مولکولار از سه الگوریتم فراابتکاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در بین الگوریتم های فرا ابتکاری، بهینه سازی با الگوریتم نهنگ بیشترین نسبت تراکم برای پمپ مولکولار حاصل می گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات