شبیه‌سازی آشکارسازهای مورد استفاده در سیستم تصویربرداریPET با کد GATE

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1201-INC (R1)
نویسندگان
1اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده فیزیک
2دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
3گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان، صندوق پستی 47189-63616، بهبهان، ایران
4شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان، صندوق پستی 84155666، اصفهان، ایران
چکیده
مقطع نگاری گسیل پوزیترون (PET) یک روش تصویربرداری پزشکی هسته‌ای است، که از عملکرد بدن اطلاعاتی را فراهم می‌کند. در این روش از هسته‌های پرتوزایی استفاده می‌شود که با گسیل پوزیترون واپاشیده می‌شوند. پوزیترون ساطع شده درون بدن با الکترونی ترکیب شده و سپس پدیده نابودی رخ می‌دهد و پس از آن دو فوتون با انرژی keV 511 با زاویه 180 درجه گسیل می‌شوند. اسکنر پت از مجموعه آشکارسازهایی تشکیل شده است که قابلیت آشکارسازی و ثبت این دو فوتون را به صورت همزمان داشته باشد. پس از ثبت این فوتون‌ها به صورت سیگنال الکتریکی، چندین فاکتور تصحیح به آن‌ها اعمال می‌شود، آنگاه با استفاده از الگوریتم‌های بازسازی ریاضی، تصویری سه بعدی به صورت حجمی به‌دست می‌آید. در این مطالعه دستگاه‌های پت اسکن سازندگان مختلف مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن مطالعه اعتبارسنجی مدل شبیه‌سازی مونت کارلو برای اسکنر PET بالینی زیمنس Biograph Vision Siemens با استفاده از جعبه ابزار GATE شبیه‌سازی و ارزیابی عملکرد این مدل با استفاده از استاندارد‌های انجمن تولید کنندگان ملی برق (NEMA NU 2-2018) انجام شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات