طراحی پایه ترانسفورماتورهسته هوا، فرکانس بالا شتاب‌دهنده‌ داینامیترون 5/1 مگاالکترون ولت، 50میلی آمپر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1188-INC (R2)
نویسندگان
1دانشگاه صنعتی امیر کبیر
2شتابگرها، سازمان انرژی اتمی ، تهران ـ ایران
3دانشگاهصنعتی امیر کبیر
4ژوهشکده فیزیک و شتابگرها، سازمان انرژی اتمی،تهران، ایران
چکیده
امروزه شتاب‌دهنده داینامیترون ازگروه شتاب‌دهنده‌های الکترواستاتیک به دلیل بازدهی بالاو قیمت مناسب، درصنعت ازکاربردفراوانی ‌برخوردارهستند. ازکاربردهای شتاب دهنده داینامیترون استریل کردن تجهیزات پزشکی، پرتودهی با مواد پلیمری و تصفیه آب در مراکز آب آشامیدنی به دلیل جریان بالا و آنالیز باریکه یونی به دلیل دقت انرژی بالا می‌توان نام برد. ‌مهم‌ترین چالش ساخت درشتاب‌دهنده‌های الکترواستاتیک، بخش منبع تغذیه و تامین ولتاژبالا می‌باشد. عدم وجود هیچ گونه قطعه متحرک در منبع تغذیه‌و حجم کوچک آن، ازمزایای منبع تغذیه این شتاب‌دهنده می‌باشد. دراین مقاله به‌ طراحی‌ پایه بخش مهمی ازمنبع‌تغذیه شتاب‌دهنده داینامیترون با انرژی 5/1 مگاالکترون ولت و جریان 50 میلی آمپربااستفاده از نرم افزارهای CST و Comsol پرداخته شده است. ترانسفورماتور ولتاژبالا و فرکانس بالای هسته هوا به عنوان شکل دهنده و افزایتده ولتاژ خروجی نوسانگر می‌باشد که موجب کاهش تعداد طبقات ستون افزاینده ولتاژ می‌شود. از طرف دیگر وجود ترانسفورماتور نیز موجب ایزولاسیون بین منبع تغذیه و محفظه ولتاژ فشارقوی خواهدشد.
کلیدواژه ها
موضوعات