بررسی پارامترهای مؤثر بر استخراج حلالی تلوریم از محلول‌های آبی با استفاده از استخراج گر آلامین336

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1165-INC (R1)
نویسندگان
1هیئت علمی
2دانشکده فنی دانشگاه تهران
3دانشکده فنی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
4پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران
چکیده
تلوریم یکی از عناصر مهم و پرکاربرد در صنعت و درعین‌حال بسیار کمیاب در طبیعت است که در حوزه پزشکی هسته‌ای، نیم‌رسانا‌ها، متالورژی، شیشه-‌‌ سرامیک و صنایع پتروشیمی کاربرد دارد. ازجمله منابع شناخته‌شده برای دستیابی به تلوریم، لجن آندی مس کارخانه‌های تصفیه مس است. مطالعات زیادی برای دستیابی به خلوص بالای عنصر تلوریم از این لجن شده است. ازجمله راه‌های پیشنهادی برای بازیابی تلوریم استفاده از روش‌های هیدرومتالورژی است. در این مقاله به بررسی پارامترهای دما، اسیدیته محلول آبی، غلظت یون تلوریم و غلظت استخراج گر در استخراج حلالی تلوریم از محلول‌های آبی با استفاده از استخراج‌گر آلامین336 پرداخته‌شده است. بررسی نتایج به‌دست‌‌ آمده نشان می‌دهد که استخراج تلوریم از فاز آبی یک واکنش گرمازا و خود‌به‌خودی بوده و در دمای 35 درجه سانتی‌گراد و شرایط بهینه فاز آبی (اسیدیته 2 مول بر لیتر و غلظت تلوریم 210 گرم بر لیتر) و فاز آلی (غلظت استخراج‌گر 06/ 0 مول بر لیتر)، میزان استخراج تلوریم 15/95 درصد خواهد بود.
کلیدواژه ها
موضوعات