حل تحلیلی معادله توزیع غلظت در سیستم های چندجزیی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1164-INC (R1)
نویسندگان
1سازمان انرژی اتمی
2سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای ، پژوهشکده مواد و سوخت هسته‌ای
3سازمان انرژی اتمی- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای
4سازمان ارژی اتمی
5سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده
به علت گسترش کاربردهای ایزوتوپ‌های پایدار در زمینه‌های مختلف تقاضا برای تولید آن‌ها در حال گسترش می-باشد. سانتریفیوژ گازی یکی از روش‌های جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار است. شناخت رفتار گاز درون روتور سانتریفیوژ نیازمند حل معادلات حاکم می‌باشد. در حالت کلی، تحلیل رفتار گاز درون روتور سانتریفیوژ، نیازمند بررسی و حل هم‌زمان معادلات جریان (شامل 1 معادله پیوستگی کلی، 3 معادله مومنتوم، 1 معادله انرژی و 1 معادله حالت) و سپس حل معادله توزیع غلظت ایزوتوپ‌ها می‌باشد. برای تحلیل رفتار گاز درون ناحیه پیوسته روتور سانتریفیوژ، در روش‌های تحلیلی با تقریب خوبی می‌توان معادلات ناویر استوکس و انرژی را مستقل از توزیع غلظت ایزوتوپ‌ها در نظر گرفت. با حل معادله توزیع غلظت گاز درون روتور سانتریفیوژ، پروفایل غلظت ایزوتوپ‌های گاز در طول روتور به دست می‌آید. در این مقاله نحوه استخراج معادله توزیع غلظت درون روتور در حالت چندجزیی با استفاده از روش تحلیلی بیان می‌گردد. پس از استخراج معادله توزیع غلظت، نتایج کد پیاده‌سازی شده برای گازهای هگزا فلوراید تلوریم، زنون، هگزا فلوراید تنگستن و اسمیم تتراکسید ارائه می‌گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات