بررسی اثر هرکدام از مکانیسم های انتقال گرما از سوخت یک راکتور تحقیقاتی پس از حادثه از دست دادن کامل خنک کننده

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1127-INC (R3)
نویسندگان
1پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای
چکیده
حادثه از دست دادن کامل خنک‌کننده در اثر وقوع یک شکستگی شدید در یک راکتور تحقیقاتی سوخت صفحه‌ای بررسی شده است. پس از لخت شدن کامل قلب، مقداری از انرژی تولید شده در سوخت به محیط اطراف منتقل می-شود و بقیه صرف گرم شدن سوخت و غلاف می‌شود. دمای ذوب سوخت در یک راکتور با غلاف آلومینیومی 660 درجه سانتیگراد است، اما رسیدن دمای سوخت به محدوده 400 درجه سانتی‌گراد سبب بادکردگی و آسیب دیدن سوخت خواهد شد. گرم‌ترین صفحه سوخت درنظر گرفته شده و انتقال حرارت از آن به محیط اطراف با درنظر گرفتن مکانیسم‌های انتقال گرما از طریق رسانش، همرفت و تابش بررسی شده است. فرایند انتقال گرما از طریق همرفت طبیعی با هوای اطراف، تابش از سوخت و رسانش گرما از طریق شبکه نگهدارنده زیر قلب بررسی شده است. رسانش و تابش به‌ترتیب سبب کاهش دمای سوخت به میزان 68 و 48 درجه سانتیگراد می‌شوند که قابل توجه است.
کلیدواژه ها
موضوعات