تاثیر میدان مغناطیسی خارجی بردینامیک الکترون در برهمکنش لیزر-پلاسما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1123-INC (R1)
نویسندگان
1عضو هیات علمی پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته اب
2دانشگاه دامغان
چکیده
دراین مقاله، تاثیر میدان مغناطیسی خارجی بر دینامیک حرکت الکترون‌های تولید شده از برهمکنش لیزر با شدت و طول موج لیزر با پلاسمای دوتریم-تریتیم به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار داده شده است. نتایج نشان می‌دهد که در غیاب میدان مغناطیسی الکترون‌ها انرژی قابل توجه‌ای از لیزر دریافت نمی‌کنند و با کاهش زاویه بین ممنتوم الکترون و جهت انتشار لیزر، کسب انرژی بیشینه درطی مسافت‌های طولانی با پالس لیزر میسر می‌شود. در حالی که در حضور میدان مغناطیسی خارجی، آهنگ تبادل انرژی بین لیزر و الکترون‌ها افزایش پیدا می‌کند و میدان باعث بهینه شدن توزیع پراکندگی الکترون‌ها و افزایش انرژی دریافتی از لیزر با حرکت چرخشی رو به جلو آنها در امتداد باریکه لیزر می‌شود. این افزایش انرژی به شدت میدان مغناطیسی خارجی و سرعت فاز وابسته است. دراین مقاله، تاثیر میدان مغناطیسی خارجی بر دینامیک حرکت الکترون‌های تولید شده از برهمکنش لیزر با شدت و طول موج لیزر با پلاسمای دوتریم-تریتیم به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار داده شده است. نتایج نشان می‌دهد که در غیاب میدان مغناطیسی الکترون‌ها انرژی قابل توجه‌ای از لیزر دریافت نمی‌کنند
کلیدواژه ها
موضوعات