تحلیل رفتار نوترونی جایگزینی نسل جدید بسته‌های سوخت TVS-2M با بسته‌های سوخت AFA در راکتور VVER-1000 نیروگاه بوشهر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (540.75 K)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1102-INC (R1)
نویسندگان
1سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی هسته ای
3هیئت علمی پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی
چکیده
هدف از انجام این مطالعه، شبیه سازی و تحلیل پارامترهای نوترونی قلب راکتور VVER-1000 نیروگاه بوشهر با جایگزینی نسل جدید بسته های سوخت TVS-2M با بسته های سوخت AFA می باشد. در این راستا، قلب راکتور در دو حالت چیدمان بسته های سوخت TVS-2M و AFA با استفاده از کد MCNPX2.7.0 و برنامه پیشرفته SuperMC3.4.0 شبیه سازی شد و برخی از پارامترهای نوترونی قلب راکتور نظیر ضریب تکثیر موثر، راکتیویته مازاد، تحلیل شار نوترونی و ارزش میله کنترل محاسبه و تحلیل شد. شبیه سازی در تمامی حالات به طور یکسان با تعداد 700000 تاریخچه در هر سیکل 180 سیکل فعال با دستور KCODE انجام شد، به طوری که میانگین خطای نسبی محاسبات ضریب تکثیر موثر قلب حدود 0.0001 به دست آمد. نتایج حاصل از مدلسازی نشان داد، در صوت عدم ورود میله های کنترل به داخل قلب راکتور، راکتیویته مازاد قلب راکتور VVER-1000 با چیدمان بسته های سوخت TVS-2M در حدود 15 (mK) بیشتر از چیدمان بسته های سوخت AFA می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات