طراحی نمایشگر پروفایل برای باریکه پروتونی 200keV شتابگر الکترواستاتیک پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1089-INC (R1)
نویسندگان
1گروه کاربردپرتو،دانشکده مهندسی هسته ای ،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران
2گروه کاربردپرتو، دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران
3پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، سازمان انرژی اتمی،تهران، ایران
چکیده
ابزارهای تشخیص باریکه از اجزای اصلی هر شتابگر می باشند. این سیستم های اندازه گیری امکان مشاهده ی پارامترهای مختلف باریکه به منظور ارزیابی نحوه ی کارکرد شتابگر را فراهم می کنند و به کمک آن می‌توان عملکرد و کیفیت یک شتابدهنده را از جهات گوناگون پایش کرد پروفایل باریکه واسطه ای برای اندازه گیری کمیت های مختلف باریکه نظیر مکان، ابعاد عرضی وگسیلندگی باریکه است. بسته به نوع کاربرد و نیاز پژوهش، ابزار‌ها و روش های مختلفی برای پایش پروفایل باریکه وجود دارد. یکی از این روش‌ها استفاده از صفحات نمایش سوسوزنی است که از قدیمی ترین و دقیق ترین روش های خوانش باریکه ذرات است. در این مقاله به بررسی نمایشگر پروفایل باریکه پرداخته شده و نقش عوامل موثر در پروفایل باریکه نظیر قدرت تفکیک نهایی تصویر، آسیب پرتویی سوسوزن، تاثیرات دمایی بر عملکرد سوسوزن و تجمع بار در آن شرح داده شده است. در نهایت با استفاده از کد مونت کارلوی Geant4 قدرت تفکیک نمایشگر سوسوزنی برآورد می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات