معرفی قابلیت های روش طیف سنجی تابش نابودی پوزیترون در مطالعه تحولات حفره ها در اثر فرآیند پخت حرارتی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1080-INC (R1)
نویسندگان
1گروه فیزیک تجربی و کاربردی -پژوهشکده فیزیک و شتابگرها-پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
2پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم فنون هسته‌ای، تهران ـ ایران
3پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
فرآیند پخت حرارتی یک روش کارآمد برای کاهش غلظت و اندازه حفره‌ها در آلیاژهای فلزی، پلیمرها و نیمرساناها به منظور دست‌یابی به یک محصول با کیفیت و مقاوم است. با این حال، ایجاد اثر مطلوب بر روی یک محصول با استفاده از فرآیند پخت حرارتی نیازمند کنترل صحیح پارامترهای این فرآیند شامل دما و زمان پخت است. روش طیف‌سنجی با استفاده از تابش نابودی پوزیترون یک روش غیرمخرب برای ارزیابی غلظت، اندازه و محیط شیمیایی اطراف حفره‌ها در آلیاژهای فلزی و پلیمرها است. در این مقاله، تحولات حفره‌ها در اثر فرآیند پخت حرارتی بر روی یک نمونه نیکل خام و پخت شده با استفاده از روش طیف‌سنجی تابش نابودی پوزیترون مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که روش طیف‌سنجی تابش نابودی پوزیترون امکان دیده‌بانی تحولات حفره‌ها در فرآیند پخت حرارتی را دارد و می‌تواند برای استخراج منحنی دما-زمان موثر در فرآیند پخت حرارتی مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات