بررسی پارامتر هیدرودینامکی موجودی فاز پراکنده در ستون ضربه‌ای افقی نوع سینی‌دار با نرم‌افزار طراحی آزمایش به روش پاسخ سطح (RSM)

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1038-INC
نویسندگان
گروه پژوهشی تبدیل شیمیایی و ساخت سوخت، پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران-ایران
چکیده
فرآیند استخراج و خالص‌سازی اورانیوم یکی از فرآیندهای اصلی در چرخه سوخت می‌باشد. کاربردی‌ترین روش خالص‌سازی اورانیوم در صنعت، روش استخراج حلالی می‌باشد. یکی از مهمترین دستگاه‌های استخراج کننده مایع- مایع که کاربرد وسیعی در صنایع مختلف دارد، ستون استخراج ضربه‌ای می‌باشد. از جمله عمده‌ترین مزیت ستون ضربه‌ای ‌افقی داشتن راندمان بالا و دسترسی راحت به اجزاء ستون می‌باشد که در صنایع هسته‌ای مورد توجه قرار است. از این رو ستون‌های ضربه‌ای افقی در استخراج مواد رادیواکتیو به خاطر کم بودن هزینه حفاظ‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردارند. برای شناخت هر چه بهتر عملکرد و افزایش مقیاس ستون‌های استخراج، مطالعه پارامترهای هیدرودینامیکی امری ضروری است. در این مقاله، استخراج اورانیوم از محلول فروشویی بندرعباس با استخراج‌کننده آلامین 336 در ستون ضربه‌ای افقی نوع سینی‌دارانجام شد و تاثیر پارامترهای عملیاتی ستون بر پارامتر هیدرودینامیکی موجودی فاز پراکنده که نقش مهمی را در طراحی و بزرگ نمایی ستون های فوق دارا می‌باشند، به کمک نرم‌افزار طراحی آزمایش با روش پاسخ سطح مورد بررسی قرار گرفت.
کلیدواژه ها
موضوعات