مطالعه و بررسی پارامتر هیدرودینامکی سرعت لغزشی در ستون ضربه‌ای افقی نوع سینی‌دار جهت استخراج اورانیوم از محلول فروشویی سنگ معدن بندرعباس

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1035-INC
نویسندگان
گروه پژوهشی تبدیل شیمیایی و ساخت سوخت، پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران-ایران
چکیده
فرآیند خالص‌سازی اورانیوم یکی از فرآیندهای اصلی و حائز اهمیت در حلقه‌های تولید کیک زرد و فرآوری اورانیوم است. روش‌های متعددی برای فرایند خالص‌سازی وجود دارد که یکی از مهمترین روش‌ها، روش استخراج با حلال می‌باشد که این روش در صنعت بسیار پرکاربرد است. ستون‌های ضربه‌ای به عنوان یک تماس دهنده دیفرانسیلی بدلیل داشتن راندمان بالا و فضای کم یکی از مهمترین دستگاه‌های مورد استفاده در صنعت برای فرایند استخراج با حلال می‌باشند. با توجه به ساختار ستون‌های ضربه‌ای افقی، نیاز به ساختمان‌هایی با سقف‌های بلند در مقایسه با نوع عمودی آن نیست و همین امر منجر به کاهش هزینه‌ها مخصوصاً هزینه‌های مربوط به حفاظت در برابر تشعشعات می‌شود. برای شناخت کارکرد و افزایش مقیاس این ستون‌های استخراج، مطالعه پارامترهای هیدرودینامیکی امری ضروریست که در این مقاله به بررسی اجمالی سرعت لغزشی در ستون‌های ضربه‌ای افقی نوع سینی‌دار به منظور استخراج اورانیوم که نقش مهمی را در طراحی ستون‌های فوق دارا می‌باشند به روش طراحی آزمایش، پرداخته شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات