بررسی تاثیر بازتابنده در محاسبات پارامترهای نوترونیک در راکتور ماژولار کوچک

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1033-INC (R3)
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی هسته ای
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی هسته‌ای
3سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای
4سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای
5هیئت علمی پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی
چکیده
با توجه به عدم طراحی، توسعه و ساخت کامل بسیاری از راکتورهای ماژولار با اندازه های متوسط و کوچک در دنیا، در این مطالعه، برای اولین بار، انواع مواد بازتابنده ی نوترونی برای راکتور ماژولار کوچک پیشرفته CAREM-25 کشور آرژانتین با استفاده از شبیه سازی کد MCNPX2.7.0 ارزیابی شد. در این مقاله، با پیشنهاد مواد مختلف، پارامترهای نوترونیک قلب راکتور اعم از ضریب تکثیر، رأکتیویته مازاد، توزیع شار محوری و شعاعی در بازه های انرژی حرارتی، سریع و کل و نیز توزیع توان محوری محاسبه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که انتخاب برلیوم به عنوان بازتابنده ی نوترونی قلب راکتور، به دلیل تعداد گروه های بیشتر کسر نوترون های تآخیری، ضریب تکثیر قلب و در نتیجه رأکتیویته مازاد قلب را افزایش می دهد. این در حالی است که آب با کندکنندگی بهتر و جذب نوترون کم تر، توزیع شار نوترونی بیشتری را نشان می دهد. همچنین استفاده از انواع بازتابنده اعم از آب، گرافیت و برلیوم می تواند رأکتیویته مازاد قلب را حدود (mK) 25 و توان حرارتی را تا 14 مگاوات حرارتی افزایش دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات